Kankaanpään kaupunginkirjasto

Käyttösäännöt

SATAKIRJASTOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Käyttösäännöt on hyväksytty jokaisessa Satakirjastoihin kuuluvassa kunnassa ja ne ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.

Käyttösääntöjen soveltamisohjeet hyväksytty Satakirjastojen johtoryhmässä 7.2.2018.

Satakirjastot on 17 Satakunnan kaupungin- ja kunnankirjaston yhteistietokanta. Satakirjastoihin kuuluvat: Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila.

Käyttösäännöt ovat yhteiset kaikissa Satakirjastoissa. Kunnan oikeus laatia käyttösäännöt perustuu lakiin yleisistä kirjastoista (1492/2016, 14§). Käyttösäännöillä edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Tervetuloa kirjaston käyttäjäksi
Satakirjastojen kokoelmat, niiden lainaaminen ja varaaminen sekä kirjaston laitteet ja asiakastilat samoin kuin henkilökunnan asiantuntemus ovat asiakkaiden käytössä maksutta.

Kirjastossa voit
• lainata kirjoja ja muuta materiaalia
• lukea lehtiä ja kirjoja
• opiskella ja työskennellä
• viettää aikaa
• käyttää kirjaston laitteita
• osallistua erilaisiin tapahtumiin
• tutustua näyttelyihin

Satakirjastojen toimipaikkojen aukioloajat ja kirjastoautojen aikataulut tiedotetaan kirjaston toimipaikoissa ja verkkosivuilla. Useimmissa kirjastoissa on avoin verkko. Kirjasto ei vastaa avoimen verkon käytöstä tai kirjastossa käytetyn välineistön aiheuttamista ongelmista eikä mahdollisista vahingoista asiakkaille.

Kirjaston käyttöoikeus
Kirjasto on kaikille avoin julkinen palvelu. Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää kirjaston kokoelmia, palveluja, laitteita ja yleisötiloja sekä osallistua tapahtumiin.

Kirjaston lainausoikeus
Lainausoikeutta varten tarvitaan kirjastokortti. Kirjastokortin saa esittämällä kuvallisen henkilötunnuksella varustetun henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa Suomessa ja muut yhteystietonsa. Alle 18-vuotiaalta riittää kuvaton Kela-kortti. Alle 15-vuotias saa kirjastokortin takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaajana voi olla huoltaja tai täysi-ikäinen vastuuhenkilö.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö voi saada vuodeksi kerrallaan yhteisökortin, jota varten tarvitaan nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Asiakkailta, joilla ei ole Suomen henkilötunnusta, riittää syntymäajan ja osoitteen ilmoittaminen, tällöin kirjastokortti on voimassa vuoden kerrallaan. Kirjastokortti on maksuton ja sen saa kaikista Satakirjastoista.

Asiakas tarvitsee tunnusluvun, kun asioi kirjaston verkkopalveluissa ja/tai lainatessaan automaateilla ja omatoimikirjastoissa. Tunnusluvun saa kirjastosta lainaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin henkilöllisyytensä todistettuaan. Tunnuslukua ei anneta sähköpostilla tai puhelimessa.

Käyttäjän tietosuoja
Kirjaston ja asiakkaan välinen suhde on luottamuksellinen. Lainaajan ja vastuuhenkilön tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kirjaston vastuulla on, että asiakasrekisteri on henkilötietolain mukainen.

Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainaajarekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Rekistereiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Lainaajarekisterin rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa ja kirjastojen www-sivuilla.
Asiakkaalla on oikeus henkilöllisyytensä todistettuaan tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu kirjaston asiakasrekisteriin. Alle 15-vuotiaan vastuuhenkilöllä on oikeus saada tieto vastattavansa myöhässä olevista lainoista ja maksamattomista maksuista. Laitoksen tai yhteisön vastuuhenkilöllä on oikeus tarkistaa laitoksen tai yhteisön tiedot.

Käyttäjän vastuu
Kirjastokortti on henkilökohtainen. Henkilökohtaisuus koskee myös omatoimikäyttöä. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortillaan kortilla lainatusta aineistosta. Takaaja on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta sekä kirjaston muiden palveluiden, laitteiden ja tilojen käytöstä.

Osoitteen ja nimen muutoksesta on ilmoitettava kirjastoon. Myös kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Asiakas tai takaaja ei ole vastuussa aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla katoamisilmoituksen jälkeen. Kadonneeksi ilmoitettu kirjastokortti poistetaan käytöstä.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei myöskään vastaa lainatun aineiston käytön aiheuttamista henkilö- tai muista vahingoista.

Lainaus, lainojen uusiminen ja varaaminen
Aineiston laina-aika voi olla 1 – 28 vuorokautta.

• Kirjat ja musiikkiäänitteet 28 vrk
• Dvd:t, videot, konsolipelit ja lehdet 14 vrk

Laina-aika päättyy eräpäivänä, kun kirjasto suljetaan ja verkkokirjastossa vuorokauden vaihtuessa.  Eräpäivät näkyvät eräpäiväkuitissa, jonka saa lainauksen yhteydessä.

Lainat voi palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon toimipaikan aukioloaikana. Poikkeuksena ovat erikoisaineistot, kuten liikuntavälineet, jotka tulee palauttaa siihen kirjastoon, josta ne on lainattu. Palautuksesta saa halutessaan kuitin.

Joissakin kirjastoissa on palautusluukku. Luukun kautta palautettu aineisto rekisteröidään palautetuksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Lainojen palauttaminen luukun kautta on asiakkaan vastuulla.
Asiakas saa halutessaan 1-5 päivää ennen eräpäivää ilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä sähköpostilla, mikäli kirjastolla on asiakkaan sähköpostiosoite. Eräpäivä on sitova, vaikka asiakas ei olisikaan saanut ilmoitusta lähestyvästä eräpäivästä. Kirjastot eivät vastaa tietoliikenneyhteyksien häiriöistä, eivätkä häiriöt vähennä mahdollisia maksuja.

Yhden asiakkaan lainojen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 150 lainaa. Aineistokohtaiset rajoitukset ovat mahdollisia.

• Asiakkaalla voi olla yhdellä kertaa 150 lainaa, joista
• CD-levyjä korkeintaan 50 kpl
• DVD-levyjä korkeintaan 30 kpl
• konsolipelejä korkeintaan 10 kpl
• Blu-Ray-levyjä korkeintaan 10 kpl

Kuvatallenteiden lainauksessa kirjastot noudattavat ikärajoja, jotka perustuvat lakiin (Kuvaohjelmalaki 710/2011, 6§).

Lainat voi uusia kahdeksan (8) kertaa. Uusimisen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Uusiminen ei onnistu, jos aineistosta on varauksia tai asiakas on menettänyt lainausoikeutensa. Joidenkin aineistojen uusimisessa voi olla rajoituksia, esim. pikalainoja ei voi uusia.

Satakirjastojen aineistoa voi varata. Varaaminen on maksutonta. Varauksen voi tehdä kirjastossa, puhelimitse tai verkossa. Varattu aineisto on noudettava 7 päivän kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä.

Maksuttomuus, maksut, aineiston korvaaminen ja perintä
Kirjastojen aineistojen käyttö kirjastossa, niiden lainaaminen ja varaaminen on maksutonta. Maksutonta on myös käyttäjille annettava ohjaus, neuvonta ja tietopalvelu.
Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaksu sekä palautuspyynnöistä ja laskutuksesta aiheutuneet kulut. Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista ei peritä myöhästymismaksuja.
Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkokirjaston käyttökatkoksen tai muun teknisen häiriön takia.

Myöhästymismaksut kirjautuvat asiakastietoihin. Myöhästymismaksut voi maksaa missä tahansa Satakirjastossa tai verkon kautta. Myöhästymismaksuista ei lähetetä erillistä laskua.
Noutamatta jätetyistä varauksista peritään maksu. Maksullista on myös kaukopalvelu. Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta.
Palauttamatta jääneen aineiston sekä siihen liittyvien maksamattomien maksujen laskutuksesta vastaa aineiston omistava kirjasto. Myös nämä laskut voi maksaa mihin tahansa Satakirjastoon tai pankin kautta.

Kirjaston lasku on perimiskelpoinen. Kirjasto käyttää saataviensa perimiseen perintätoimistoa. Perinnässä asiakkaalta laskutetaan aineiston korvaushinta, myöhästymismaksu sekä palautuskehotuksista ja laskutuksesta aiheutuneet kulut, perintäkulut ja lainmukainen viivästyskorko. Myös palauttamaton lasten- ja nuortenaineisto menee perintään. Kirjaston omaisuuden vahingoittaminen pitää korvata.

Lainaus- tai käyttöoikeuden menetys
Lainausoikeuden menettää kaikissa Satakirjastoissa, mikäli jättää jossakin niistä lainat palauttamatta tai maksut maksamatta. Lainausoikeuden menettää, mikäli maksuja on 10 euroa tai sen yli. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla lainat ja maksamalla kertyneet maksut.

Satakirjastot perivät maksamattomia maksuja tehostetusti kerran vuodessa. Tällöin asiakkaan velkasaldon tulee olla nolla euroa, jotta asiakas välttää lainauskiellon.

Kirjastossa on käyttäydyttävä asiallisesti (Järjestyslaki 612/2003). Henkilökunta voi määrätä häiriötä aiheuttavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Asiakas voi saada kirjaston käyttökiellon määräajaksi, jos hän huomautuksista huolimatta aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta.

Kirjastokohtainen käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon voi hakea oikaisua kuntalain mukaisesti. Ennen käyttökiellon antamista asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi.

Kaukopalvelu
Satakirjastoista puuttuvaa aineistoa välitetään muista kirjastoista noudattaen kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja. Kaukopalvelu on maksullista. Kaukopalveluasiakkaalla tulee olla lainausoikeus.

Voimassaolo
Käyttösäännöt ovat voimassa 1.3.2018 lähtien toistaiseksi.

 

Kankaanpään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kirjastojen henkilökunta ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehittämisehdotuksia.